Close

Cement There is 1 product.

Showing 1 - 1 of 1 items
  • 399.05 Birr
    (3)

    ውድ ደምበኛችን ሲሚንቶ ብዛት ላላቸው ተጠቃሚዎች ለማዳረስ በማሰብ በቀን ከእያንዳንዱ ደንበኛ የምንቀበለው ትዕዛዝ መጠን የተገደበ ነው። በአሁኑ ወቅት በአራት የተለያዩ ከተሞች ማለትም ድሬዳዋ፤ አዳማ፤ ሞጆ እና አዲስ አባባ ከሚገኙ...

Showing 1 - 1 of 1 items
Close